Manligt håravfall

Nuförtiden upplever åtskilliga män i både Sverige och i världen, en stark fobi av att tappa sitt hår i förtid. Utseendet spelar för många en mycket viktig roll i vardagen, vilket kan leda till svåra depressioner och förtvivlan om tecken på manligt håravfall visar sig i förtid. En del har även visat ha grava svårigheter med att bemöta hastiga ålderstecken. Som väl är erbjuds numera en mängd variationer av avancerade behandlingar och kurer för att bromsa eller åtgärda problemet. Ett flertal män känner sig tvingade att göra något åt saken, medan andra accepterar något som faktiskt är helt naturligt.


Manligt håravfall är i de flesta fall ärftligt och uppstår vanligen i trettio- till fyrtioårsåldern, men kan ibland även förekomma i ungdomsår. I tidigt skede uppfattas hårsäckarna som tunnare, vilket efter en tid gör att skalpen blir alltjämt tydligare. Ju längre tid som går, desto snabbare krymper hårsäckarna tills de slutligen upphör att producera hår. Detta beror på ett överskott av könshormonet dihydrotestosterone. Många gånger kan hårfästet dras uppåt, så att en större del utav pannan blottas. Manligt håravfall har likväl en symmetriskt utveckling, vilket innebär att håret vid sidan av skallen och i nacken sitter kvar, medan resten långsamt faller av.

Det finns flera varianter av metoder för att motarbeta processen av manligt håravfall. Vissa rakar av det återstående håret för att få ett jämnt utseende eller använder sig av toupéer, medan andra söker medicinska råd. Manligt håravfall ses som något naturligt och inte som någon sjukdom. Av den orsaken måste individen stå för kostnaden själv, vilket kan vara mycket hög. Ett fåtal preparat, till exempel Rogaine eller Recrea, finns att tillgå för att dämpa förloppet. Likaså fungerar de som ett supplement för tekniker såsom laserbehandlingar och hårtransplantationer, som vanligtvis förekommer i ett senare skede.

Manligt håravfall och dess utveckling kan följas i den så kallade Norwood-skalan. Den indelas i sju olika grader där ett är den tidigaste och är lindrig, medan sju är den mest kritiska. Om processen upptäcks kvickt kan ingrepp undvikas, vilket både sparar pengar och värdefull tid. Då däremot förloppet pågått under flera år är det angeläget att genomföra en transplantation. Ifall håravfallet ägt rum under en längre tid kan det vara ytterst svårt att åter betäcka hela hjässan. Oavsett vilken grad individen befinner sig i går det alltid att bromsa utvecklingen och många gånger även öka hårtillväxten genom laserbehandling eller hårtransplantation.


Dagens män har i allmänhet en djup fruktan för tunnhårighet och håravfall. I och med att håret ses som en essentiell del i det manliga skönhetsidealet, kan det vara svårt att acceptera en process som faktiskt är helt naturlig. Vi lever i ett samhälle som främjar ungdomen, vilket kan försvåra ett accepterande av detta tidiga ålderstecken. Lyckligtvis finns det ett antal sätt att gå tillväga och få bukt med manligt håravfall. Den medicinska utvecklingen har stadigt gått framåt och den genomsnittliga mannen har nu ett val, där han kan välja att göra något åt saken, eller enbart låta naturen ha sin gång.