Laserbehandling mot håravfall

Utseende är viktigt på många plan i dagens samhälle av olika skäl, där håret ofta har en central påverkan. Åtskilliga människor världen över lider dessvärre av tunnhårighet och håravfall, vilket kan leda till försvagat självförtroende och kan även skapa djup nedstämdhet. Det inträffar vanligen i medelåldern, men kan genom arvsanlag, eller ren otur ske långt tidigare. Män ligger oftast i riskzonen för att tappa sitt hår, men även kvinnors hårbeklädnad blir i regel tunnare med åldern. Lyckligtvis finns det en mängd metoder för att få bukt med problemet och en utav dessa förfaranden är användandet av laserbehandling.


Med en laserbehandling kan man många gånger upphäva den retliga effekten av håravfall och har dessutom visat snabb reaktion redan efter sex till tolv veckor. Det är en relativt simpel teknik som tillämpas genom att stimulera hårsäckarna med hjälp av ljus, så att nya celler kan bildas som ökar blodtillförseln. Denna process har varit i bruk sedan sjuttiotalet, men har modifierats med åren och ytterligare utvecklats. I regel fordras även ett preparat emot tunnhårighet som supplement för att få ut maximal effekt av behandlingen. Därtill kan det eventuellt krävas kontinuerliga återbehandlingar beroende på hur fallet ser ut.

Fördelarna med laserbehandling är främst en dämpning av det eventuella håravfallet, liksom återgenerering av hår och blodcirkulation som är betydelsefull för hårsäckarna. Utöver detta så blir det före detta tunna håret tjockare, vilket medför styrka och förefaller därför som friskare. Det blir fylligare och pigmenten kan tidvis återgå till dess naturliga nyans. Till yttermera visso kan obehagliga mjäll- och eksembesvär mildras till följd av en laserbehandling och de tillkommande produkterna. Slutligen är detta tillvägagångssätt ett billigt alternativ för personer som funderar på valmöjligheten att bromsa sitt håravfall, likaledes är det smärtfritt och man slipper fula ärr från operationer.

Innan en laserbehandling utförs är det viktigt att inse att metoden har sina brister, liksom alla olika förfaranden. Återkommande besök hos specialisten i åtminstone ett år kan vara väsentligt, samtidigt som ett regelbundet kurerande av produkter som Rogaine måste tillämpas. När en fullständig laserbehandling är avslutad behövs ytterligare skötsel med hjälp av medikament och ibland krävs även nya behandlingar. Vid ärftligt håravfall är processen oerhört svår att förhindra, liksom utvecklandet av ny hårväxt, vilket nedklassar denna metod gentemot andra. Dock går det i detta fall att bromsa förloppet. Därför är det grundläggande att behandla tillståndet så snart det är möjligt.


När individen idag ser sig i spegeln är det många som lägger märke till sitt hår. Likaså är det lättast att observera just håret utifrån någon annans synvinkel. Det är olyckligtvis ett ansenligt antal personer på jorden som våndas över både håravfall och tunnhårighet i äldre dagar, men även tidigare än så. Depression och allmänt missmod förekommer ofta hos dessa människor i och med att samhället många gånger grundar utseendet med framgång. Inte enbart män utan också kvinnor lider utav tunnare hårväxt och raskt imploderande hårsäckar. Som tur är finns det flera alternativ där laserbehandling är ett utav dem och med rätt vägledning finns det hopp om en ungdomligare hårbeklädnad.