Kvinnligt håravfall

Kvinnligt håravfall upplevs som något ont och främmande i dessa dagar. Något som står klart är dock att det blivit allt vanligare bland kvinnor i medelåldern, men även också i tidigare skeden i livet. Ur ett kosmetiskt perspektiv kan det vara rena mardrömmen att förlora håret, vilket kan skapa missmod och sätta käppar i hjulet för potentiella kärleksförhållanden och vissa karriärsområden. Som utsatt person kan det vara lämpligt att rådfråga specialist för att bromsa eller hejda effekten av kvinnligt håravfall. Lyckligtvis finns det flera tänkbara tillvägagångssätt att tillgå som skiljer sig i form av resultat, tidslinje och eventuella kostnader.


I normala fall börjar individen märka tecken på håravfall efter klimakteriet. Vad som gör just kvinnligt håravfall så komplicerat och besvärligt, utgörs främst av svårigheten att säkerställa om håravfallet är tillfälligt eller fortlöpande. Exempel på slumpartade förluster av hår inträffar vid viss medicinering, ökad hormonförändring kring graviditet och diverse sjukdomar. Då problemet är permanent är det i regel på grund av ärftliga anlag, där hårsäckarna reagerar mycket lättpåverkat emot en typ av manliga könshormoner, även kallade androgener. Detta kallas för allmänt kvinnligt håravfall och är till skillnad från mannens motsvarighet, väldigt osymmetrisk vid bortfall av hår.

Vid allmänt kvinnligt håravfall uppträder en diffus uttunning av håret, med en alltmer specifik effekt i antingen bakhuvudet, uppe på hjässan eller vid pannan. Kvinnor får därmed inte samma reaktion likt män, som tappar håret i en likformig textur över större delen av skallen. En annan utbredd kategori är den så kallade Alopecia areata, där hårsäckarna går i vila och sedan avlägsnas. Håravfallet sker fläckvis och skapar stora öliknande regioner av kalhet. Periodvis tappas alltmer omfattande kvantiteter, vilket är ett väldigt synligt symptom av besväret. Det är väsentligt att uppsöka professionell läkarvård så fort misstanke om Alopecia areata uppkommer, då det essentiellt underlättar behandlingen vid en upptäckt i tidigt skede.

Som utsatt kvinna är det viktigt att söka hjälp hos en specialist som kan fastslå en degeneration och rekommendera passande behandlingsmetoder. Håravfallsprodukter för kvinnor är just nu inte lika utbrett som mediciner för män, men ett fåtal kurer som till exempel Minoxidil har bevisad effekt. Vid allvarliga fall föreslås ofta hårtransplantationer där man förflyttar hårsäckar från nacken till de utsatta platserna. Vid optimalt resultat kan de nya hårsäckarna åter börja växa igen. Även laserbehandling kan användas vid kvinnligt håravfall och fungerar som så, att hårsäckarna stimuleras till att än en gång börja växa. Behandlingens resultat är dock inte alltid helt pålitligt.


Det kan vara väldigt påfrestande att tappa håret som kvinna idag. Ur ett skönhetsperspektiv är hår en väldigt viktigt ståndpunkt för attraktion och självkänsla. Även om besvären vanligtvis uppkommer i medelåldern, förekommer de allt oftare i yngre dagar. Kvinnligt håravfall skapar ofta depression och finns många gånger i tankarna hos den utsatta, vilket kan försvåra karriären och kanske även en eventuell romans. Det finns en mängd metoder som kan hjälpa till att återfå en rimlig balans. Konsultera därmed en läkare som kan konstatera problemet och påbörja rätt behandling så snart som möjligt.