Diffust håravfall

Att tappa håret uppfattas i vanliga fall som ett tidigt ålderstecken. Emellertid finns det ett fåtal undantag av håravfall som inte har någonting med ålder att göra. Ett utav dessa bekymmer kallas för diffust håravfall och frambringas för det mesta av stress, infektioner och oregelbunden kost. Ett välvårdat hår ses i regel av allmänheten som något mycket viktigt ur ett kosmetiskt perspektiv, vilket gör det mycket väsentligt att bevara. Vid ett misslyckande att bibehålla sitt hår, skapas ofta nedstämdhet och missmod som kan skada självförtoende och andra delar i vardagen. Dessbättre finns åtskilliga råd, tips och i många fall även hjälpmedel i form av medicinska preparat för att befria individen från diffust håravfall.

Främja och stimulera din hårtillväxt mot diffust håravfall

Lotion mot håravfall
Lider du av tunnhårighet så kan TRX2 Lotion främja och stimulera din hårtillväxt vilket kan ge dig ett tjockare och fylligare hår.

Håret växer mestadels omkring en centimeter i månaden under en period om cirka tre till fyra år. När denna progressivitet nått sitt slutskede behöver hårsäckarna vila och andra hårsäckar börjar då istället att växa. I allmänhet gror cirka åttio till nittio procent, samtidigt som resternande ligger i vila. Under svåra omständigheter såsom sjukdomar och annan inblandning kan ansträngningar på hårsäckarna skapa en oregelbunden och omfattande vila. Håret växer därmed inte ut på flera områden och avlägsnas dessutom lättare. Detta kallas för diffust håravfall och räknas som en utav de lindrigare hårbekymmer som existerar idag, eftersom håret vanligvis växer ut igen vid ett senare skede. Det kan dock ta upp till ett år innan hårbeklädnaden åter normaliserats.

Det som ofta orsakar diffust håravfall kan vara allt från järnbrist under kvinnors menstruation till oregelbunden kost likt bantningskurer och svältningar. Likaså löper kvinnor större risk under graviditet. Vid förlossning kan håret tunnas ut och kan många gånger vara svårt att upptäcka. Något som också är mycket vanligt är infektioner i form av influensa eller diverse hudsjukdomar som till exempel mjälleksem, tillsammans med medicinering likt p-piller och i ovanliga fall även schampoo. Slutligen kan både stress och missmod skapa väldiga belastningar för kroppen, vilket kan orsaka diffust håravfall.

Laserbehandling?

Behandlingen av diffust håravfall är vanligen ganska enkel så länge orsaken till problemet kan hittas. Genom att rådfråga en specialist kan en lämplig diagnos ställas och åtgärder kan vidtas för att få bukt med problemet. Normalt sätt rekommenderas en hälsosam livsstil tillsammans med fysisk aktivitet och fullständig näring. Medicinering sker ofta som supplement till en sund vardag och kan innefatta hormonstabilisering, järntabletter och antibiotika mot infektion. Vid psykiska problem i egenskap av depression eller liknande, behandlas ärendet med fokus på mental rehabilitering som följs av tidigare benämnd diet och levnadssätt.

Håravfall behöver inte alltid betyda att åldern börjar sätta sina spår. Även avvikelser existerar som kan uppkomma i unga dagar. Om stress, dålig kost och infektioner är något som tillhör vardagen, finns det en risk att drabbas av diffust håravfall. För många kan det kännas som en katastrof att råka ut för detta grava bekymmer i och med att håret spelar en central roll i skönhetsidealet. I många fall kan ett diffust håravfall medföra stark olust, vilket kan påverka stora delar av individens omgivningen. Lyckligtvis är problemet relativt harmlöst i jämförelse med andra typer av håravfall, samtidigt som ett flertal resurser förekommer som kan hjälpa till att återskapa balansen.