Håravfall

När ett utseendefixerat samhälle styr mycket i vardagen är det många gånger viktigt att främja anletsdragen. Håret har i alla tider varit en betydande del av attraktion och i viss mån även personligheten hos människor. Ett stort antal individer i världen lider av håravfall i förtid, vilket ofta är ärftligt och även helt naturligt. Ibland kan det dock inträffa alldeles för hastigt enligt de utsattas tycke, samtidigt som vissa sjukdomar också leder till en snabb och oregelbunden förlust av håret. Detta skapar titt som tätt djup förtvivlan, tvångstankar och påverkar även dagligt liv och umgänge. Trots att män i regel drabbas lite oftare, ligger likaledes kvinnor i riskzonen. Lyckligtvis har läkare och forskare framgångsrikt hittat lämpliga mediciner och behandlingar emot håravfall, även om det krävs ytterligare initiativ för att få bukt med problemet.

Främja och stimulera din hårtillväxt:

Lotion mot håravfall
Lider du av tunnhårighet så kan TRX2 Lotion främja och stimulera din hårtillväxt vilket kan ge dig ett tjockare och fylligare hår.

Håravfall hos män

För män är håravfall vanligen ärftligt och kan uppstå när som helst, men lossnar för det mesta när mannen är mellan trettio och fyrtio år. På grund av ett överskott av hormonet dihydrotestosteron blir hårsäckarna betydligt tunnare, vilket långsamt gör att skalpen blir synligare på de platser där processen är mest aktiv. När förloppet pågått under en lång tid har hårsäckarna krympt så pass mycket att hårproduktionen slutligen avstannar helt. Ett tidigt tecken på håravfall hos mannen är att hårfästet dras uppåt och pannan blottas. Män har en gemensam och symmetrisk utveckling på sitt håravfall, vilket betyder att håret i nacken och vid sidorna ofta sitter kvar, medan resterande delar av huvudet förblir kalt.

Håravfall hos kvinnor

Hos kvinnor syns vanligtvis de första symptom efter klimakteriet, men inträffar ideligen långt före detta stadie i många fall. I allmänhet skiljer sig kvinnans hårförlust från mannens, i och med att det är svårare att veta om håravfallet är tillfälligt eller kontinuerligt. Dessutom avviker även den feminina typen i form av utseendemässiga skäl, då bortfallen är betydligt mer osymmetriska. Slumpmässiga och något harmlösa förluster drabbar ofta de som är gravida eller de som använder sig av bantningskurer och medikament. Det som däremot benämns som allmänt kvinnligt håravfall är beständigt och uppkommer mestadels av ärftliga anlag. Vid detta besvär reagerar hårsäckarna mycket kraftigt emot det manliga könshormonet androgener och dras då långsamt ihop tills håret faller av.

Håravfall

I allmänhet växer en människas hår cirka en centimeter per månad i tre till fyra år innan hårsäckarna går i vila. Vid hård ansträngning såsom besvärliga sjukdomar, menstruation hos kvinnor, järnbrist och dåligt kostintag, kan hårsäckarna dras tillbaka in i vila i förtid, vilket gör att håret inte växer under en längre period. Skulle en hårförlust ske av olika anledningar, förblir den utsatta platsen för håravfallet kal tills hårsäckarna avslutat sin oregelbundna vila. Detta ses som den mildaste typen och kallas för diffust håravfall, mest på grund av att håret i regel växer tillbaka, även om det kan ta upp till ett år innan hårväxten blir normal igen.

Ett annat tillstånd som blivit klassad som en sjukdom är ett så kallat fläckvis håravfall. Symptom brukar utspela sig från fem till fyrtio års ålder då kala fläckar bildas på separata platser på huvudet, men ibland också på resten av kroppen. Dessvärre finns ännu inte några belägg på hur sjukdomen blir till, men arvsanlag och stress tillhör de kategorier som skulle kunna visa påverkan. Vad man dock vet är att kroppen reagerar väldigt känsligt mot hårsäckarna, varpå de drar sig tillbaka in i vila och släpper håret som går förlorat. På de platser där hår tappas blir fläckar synliga och växer vanligen inte ut förrän ett år senare. Det står hursomhelst klart att omkring 150 000 personer i Sverige är drabbade av fläckvis håravfall.

Medicinsk forskning

Medicinsk forskning har sedan sjuttiotalet fått ett ordentligt uppsving i utvecklandet av metoder emot håravfall.
Du kan exempelvis läsa mer om Propecia. En annan utav dessa tillvägagångssätt är laserbehandlingen som ofta har visat sig framgångsrik. Tekniken fungerar som så att ljus används för att stimulera hårsäckarna, så att färska celler kan gro och expandera blodtillförseln. I flera fall uppskattas en respons av hårväxt redan efter sex till tolv veckor. Visserligen är den återstående behandlingstiden lång och kräver nästan alltid utfyllande preparat, inklusive återkommande besök hos specialist. Laser är ett väldigt bra alternativ för individer i en tidig fas av tunnhårighet, då håret i regel blir tjockare efter behandling. Dessutom undgås osköna operationsärr och därtill lindras eventuella eksem- och mjällbesvär.

Lotion mot håravfall

Hårtransplantation

En annan framstående teknik att ta sig an besvärliga håravfall är en så kallad hårtransplantation. Det är en metod där kirurgisk personal plockar hår från nacken och planterar det i de utsatta områdena. Håret i nacken har nämligen sällan en genetisk defekt, vilket gör att det växer trots att resterande hår inte gör det. I åtskilliga fall är behandlingen lyckosam och kunden nöjd. Trots dess resultatmässiga framgång är tekniken väldigt dyr och måste ibland upprepas för att få maximal effekt. Till yttermera visso kan patienten aldrig vara helt säker på ett gott resultat och bör i förväg konsultera läkare eller specialist för att få en rättvis diagnos.

Mer info:
Du kan läsa mer om håravfall på dessa sidor:

I ytterst svåra tillstånd av håravfall där behandlingar endast hjälper i obetydliga mängder, kan hårersättning och peruk vara en sista lösning. Det förstnämnda alternativet används främst då kala ytor är svåra att täcka och sitter ordentligt fast tills frisör eller specialist avlägsnar ersättningen. Den andra utvägen används främst vid fall av total förlust av hår och kan tas av när som helst. Båda valmöjligheterna har på senare tid visat sig populära med tanke på att priset är relativt lågt och hur verklighetstrogna produkterna faktiskt är.

Håravfall är något som tråkigt nog drabbar väldigt många människor världen över av olika anledningar. Det är oftast ärftligt och naturligt, men kan i negativ bemärkelse påverka vardagen och i många fall även sinnesstämningen hos den utsatta. Detta ligger vanligtvis till grund för det utseendefixerade samhället, där anletsdragen i regel berör kärleksliv, karriär och självförtroende. Tidvis kan den drabbade vara angripen av sjukdom som kan utveckla hastig och irreguljära hårförluster där både män och kvinnor ligger i farozonen. Gynnsamma undersökningar och forskning har dock lyckats bekämpa besväret till viss mån och framtiden ser allt ljusare ut för individer med tidigt håravfall.